תקנון

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין עץ בא ועל כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון  כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים . התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1. אתר האינטרנט "עץ בא" משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה ,בעלי כתובת מגורים בישראל ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל. 
2. גלישה באתר זה ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
3. עץ בא עושה כל שביכולתה שהמידע באתר זה יהיה מדויק ואמין. באם נפלה טעות ו/או אי דיוק במידע המוצג, עץ בא לא תישא באחריות הנובעת ממנה. הגולש באתר זה מודע ומסכים לכך שהגלישה, ההסתמכות על מידע והרכישה באתר הינן על אחריותו הבלעדית.
4. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. הגולש מודע לכך שייתכנו הבדלים משמעותיים בין תמונות למוצרים עצמם.
5. המחירים באתר כוללים מע"מ ולא כוללים דמי משלוח. עלויות המשלוח מפורטות בהמשך.
5. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות נדרש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מספר כרטיס אשראי ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים המדויקים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
6. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה וכן בזמינות המוצר המבוקש במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.  חשוב לציין כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה בעץ בא. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.    
7. במידה  ולא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של עץ בא לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי . במקרה הנ"ל, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח, ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במידה והלקוח לא  הסדיר את עניין אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.
8. במקרה בו בחר הלקוח שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג עץ בא קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במידה ונציג עץ בא ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה עץ בא זכאית לבטל את ההזמנה.

9. מדיניות החזרה וביטולים:
9.1     כל הרוכש מוצר באתר עץ בא www.ets-ba.co.il  רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן.
9.2     ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. את הבקשה לביטול יש להגיש באופן ישיר לבעל האתר באמצעות פקס מספר- 077-5055245, או בדואר רשום לכתובת: ת.ד 266,אלוני אבא 36005. הביטול יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור מבעל האתר .
9.3    במקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, יחויב הלקוח בשיעור של 5% או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם' בהתאם להוראות החוק.
9.4    במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל הקונה, יזוכה הקונה אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני עץ בא, לא יאוחר מ-30 יום לאחר ביטול העסקה.
9.5    זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה הקניה תוך 14 ימי עסקים מקבלת המוצר בחזרה במחסני עץ בא, או בתוך 14 יום מיום ביטול העסקה במקרה בו לא נשלח המוצר לקונה.
9.6    במידה והמוצר סופק לקונה, על הלקוח חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספק לא יאוחר מ-30 יום לאחר ביטול העסקה. עלות החזרת המוצר חלה על הלקוח ועץ בא לא תישא בעלויות המשלוח אליה חזרה.
9.7    במידה והמוצר נשלח זה מכבר אך טרם הגיע ללקוח, הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח. 
9.8    באם הוחזרו מוצרים שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח , לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח , כפופה לזכותה של עץ בא לתבוע את נזקיה בשל כך. 
9.9    סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידים-של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן של מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

10    עץ בא תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
10.1    במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס ברורה וחריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
10.2    במידה ויתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
10.3    אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה.
11    הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה שכזה, תבוטל הזמנתו ולא יתבצע חיוב כרטיס האשראי או שיוחזר כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
12    האתר מקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, האתר יודיע על כך לצרכן  תוך יום עסקים ויאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם. הודעה על ביטול תיעשה בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני . עץ בא לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

13    אספקה המוצרים:
13.1    עץ בא תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך. ההזמנה תשלח תוך 5 ימי עסקים, אלא אם כן נכתב אחרת באתר באופן ברור ומפורש.
13.2    זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
13.3    עץ בא תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. עץ בא מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
13.4    באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, תהיה עץ בא רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
13.5    עץ בא לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: 
13.5.1    כוח עליון כגון מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
13.5.2    שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור, אספקה ו/או הובלת המוצרים.
13.6 במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, עץ בא תציע לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה והשבת מלוא הסכום בחזרה. 

14. אפשרויות ודמי משלוח:
14.1    איסוף עצמי- ניתן לאסוף את הרכישות שלכם באופן עצמאי בתיאום מראש מהמחסן של עץ בא אשר נמצא במושב אלוני אבא, הסמוך לבית לחם הגלילית ולקריית טבעון.
14.2    דמי טיפול ומשלוח בדואר רשום באמצעות הדואר- לחבילה עד 2 ק"ג'- 20 ₪.
14.3    דמי טיפול ומשלוח בדואר שליחים- לחבילה במשקל 2-20 ק"ג'-  50 ₪.
14.4    דמי טיפול ומשלוח- הובלה מעל 20 ק"ג- 250 ₪. 
14.5    במכירה בתשלומים רשאית החנות לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

15. שירות לקוחות:
15.1 בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של עץ בא אשר ישמחו לעזור ולענות על כל שאלה.      
15.2 פרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של עץ בא בדואר אלקטרוני contact@ets-ba.co.il, בטלפון 077-3201194 או בפקס 077-5055245. 
16. אבטחת מידע ופרטיות: 
16.1 החנות נוקטת במיטב אמצעי הזהירות מקובלים על מנת לשמור  ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה . העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL דרך אתר של חברת  PAYPAL או ע"י תשלום בטלפון בשיחה עם מציג שירות. PayPal היא אחת החברות המובילות בעולם לפתרונות תשלומים באינטרנט, עם יותר מ-100 מיליון חשבונות פעילים ב-190 מדינות ברחבי העולם. החברה מאפשרת לכל אדם או עסק שבבעלותו כתובת מייל, לשלוח ולקבל תשלום באינטרנט בצורה נוחה, מהירה ובטוחה יותר. השירות של PayPal מתבסס על התשתית הפיננסית של חשבונות בנק וכרטיסי אשראי קיימים, ובאמצעות מערכות מתקדמות למניעת מעשי הונאה ותרמית יוצר פתרונות תשלום מאובטח וגלובלי בזמן אמת.
16.2 החנות מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי(. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל אירועים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

17.  אחריות
17.1 עץ בא לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישת מוצר ו/או שרות באמצעות האתר או כל פעולה אחרת המתבצעת על סמך מידע המצוי באתר.
17.2 לכל מוצר בדף המכירה יפורט תוקף האחריות הספציפי לאותו המוצר בלבד. מוצר אשר לא נכתב לו תוקף אחריות כלשהו (כגון ספים, ספוגים וכו) דהיינו שעל מוצר זה אין אחריות. על הפרקטים ישנה אחריות של 15 שנה ע"י היבואן.
17.3 עץ בא שומרת לעצמה את הזכות להחליף פריט פגום בפריט תקין זהה או לחילופין להשיב את כספו של הקונה, או להציע  לקונה להחליף בפריט אחר בעל ערך זה.
17.4 עץ בא אחראית אך ורק להתקנה שבוצעה על ידה ולא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והותקנו ע"י גורם אחר. 
18. תנאים נוספים:
18.1 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות סימני מסחר, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית  וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של עץ בא.
18.2 אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת עץ בא לכך, בכתב ומראש.
18.3 אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י עץ בא.
18.4 רישומי המחשב של עץ בא בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
18.5 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. 

x

#{title}

#{text}

#{price}